بیانیه توافق سطح خدمت دانشگاه علوم پزشکی دزفول


 

مراجعین محترم

 

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات تارنمای دانشگاه علوم پزشکی دزفول و خدمات بهداشتی درمانی دزفول به آگاهی عزیزان می رسد:

 

  1. تارنمای دانشگاه علوم پزشکی دزفول امکان پیگیری مکاتبات اداری، درج پیشنهادات، شکایات و  را در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است.
  2. در قسمت "دفترچه تلفن" می توانید به اطلاعات تماس حوزه ریاست - دانشکده ها- معاونت ها- بیمارستان ها دسترسی داشته باشید.
  3. تارنمای دانشگاه به صورت تمام وقت و در هفت روز هفته در دسترس متقاضیان محترم بوده و در صورت بروز هرگونه نقص و اشکال فنی به مخاطبان اطلاع رسانی خواهدشد. 
  4. حوزه پاسخگویی "میز خدمت" برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیر الکترونیکی راه اندازی گردیده است.
  5. در صورت تمایل برای بهبود کیفیت ارائه خدمات در این تارنما خواهشمند است در "نظر سنجی" تارنما دانشگاه علوم پزشکی دزفول شرکت فرمایید.
  6.  
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب