تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی دزفول:

دانشگاه علوم پزشکی دزفول یکی از دانشگاه های علوم پزشکی استان خوزستان است که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت میکند.

 شکل گیری:

 در سال 1370 از طریق کنکور سراسری دانشکده پزشکی اقدام به پذیرش دانشجو کرد، اما به دلیل عدم وجود مکان آموزشی، هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت و از سال بعد، سهمیه این دانشکده در کنکور لغو شد.در سال 86 دانشکده فوریتهای پزشکی با پذیرش 50 دانشجو در مقطع کاردانی بدون کنکور و با نام دانشکده فوریتهای پزشکی دزفول فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 87 ،این مرکز موفق به گرفتن مجوز دانشکده علوم پزشکی به صورت یک واحد مستقل آموزشی، پژوهشی و درمانی شد و 30نفر از طریق کنکور برای ر شته های کارشناسی علوم آزمایشگاهی، پر ستاری و هوشبری در این دانشگاه پذیرفته شدند. سرانجام در سال 91 دانشکده علوم پزشکی دزفول به دانشگاه علوم پزشکی دزفول ارتقاء یافت. دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1397 موفق به اخذ مجوز پذیرش دستیار داخلی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شد، که سرآغاز ظهور تحصیلات تکمیلی در سطح دانشگاه می باشد.

دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب