لیست مراکز خدمات جامع سلامت شهری 

ردیف

نام مرکز

آدرس

موقعیت روی نقشه

شماره تماس

1

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 1

خیابان انقلاب، روبروی امور تربیتی

 

2220013

2

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 2

خیابان بهاران، نبش بهاران 2

https://b2n.ir/m94971

2518661- 42518663

3

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 3

خیابان صابرین بین بلوار فتح المبین و میرداماد

https://b2n.ir/s18727

2231072

4

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 4

خیابان جهاد، بین بلوار آتش نشانی و خیابان ابوریحان

https://b2n.ir/f34707

2222589

5

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 5

خیابان قاضی روبه روی درمانگاه امام علی

https://b2n.ir/a23382

2273600

6

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 7

خیابان امام خمینی جنوبی-نبش خیابان سلمان فارسی-پایینتر از فلکه حاج مرادی- بین خیابان مولوی و طباطبایی

https://b2n.ir/p95161

42325662

7

مرکز بهداشتی درمانی شهری  مدرس(درمانگاه رازی)

جاده دزفول-شوشتر،شهرک مدرس،نبش خیابان هفتم،درمانگاه رازی

https://b2n.ir/p85707

2248605

8

مرکز خدمات جامع سلامت آزادگان

آزادگان انتهای بلوار مبارز جنب محیط زیست

https://b2n.ir/d41332

 

 
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب