چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

ما برآنیم تا با تلاش نیروهای متعهد و حرفه ای با پیاده سازی سیاستهای کلان توسعه و تعالی سلامت کشور در زمینه پوشش کامل و ارتقاء خدمات سلامت، رشد و بالندگی استعدادهای بالقوه، پژوهش با رویکرد کارآفرینی، ارتقاء خدمات درمانی براساس عدالت محوری و با توجه به ویژگی های منطقه ای دانشگاه، با ابتکا به دانش، مهارت و ارزش های اخلاقی و حرفه ای کارکنان تا دسترسی به قطبیت منطقه و مجهزترین و بروز ترین مجموعه بازیابی سلامت جسم و روان در شمال خوزستان با عنایت به سبک زندگی اسلامی ایرانی و پیشینه تاریخی با چشم انداز احیای جندی شاپور کهن گام برداریم.

 

 

رسالت دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه در سطوح ملی و منطقه ای بویژه در شمال استان خوزستان و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز جامعه پزشکی استان و کشور در چهارچوب سیاست های کلی نظام سلامت کشور بر اساس رعایت عدالت اجتماعی می باشد. در این مسیر استفاده از فناوری های نوین روز، سرلوحه قرار دادن الگوهای مناسب در زمینه های فرهنگی، دینی، اجتماعی و رفاهی، ایجاد هماهنگی های بین بخشی، استفاده از مشارکت های مردمی، ارتقاء بهره وری منابع، رعایت کلیه قوانین و منشور حقوق بیماران با تکیه بر ارزش های اخلاقی، دینی، ملی و حرفه ای، بستر سازی مناسب جهت ارائه خدمات پیشگیرانه، درمانی، تشخیصی و بازتوانی در شهرهای تحت پوشش دانشگاه، استان، جنوب غرب و کل کشور رسالت این دانشگاه می باشد.

 

 

اهداف کیفی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

1 ) ارتقاء شاخص های سلامت در منطقه تحت پوشش با در نظر گرفتن مولفه های عدالت

2 ) افزایش جلب مشارکت های سایر دستگاه ها و نهادها و مردم با هدف مدیریت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

3 ) افزایش تولید دانش بنیان

4 ) تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و دارای اخلاق حرفه ای

5 ) ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده با حفظ کرامت انسانی

6 ) ارتقاء فرهنگ ایرانی اسلامی با تعریف، طراحی و اجرای برنامه های حوزه فرهنگی به منظور احیاء و ارتقای فضایل    اخلاقی و حرفه ای با محوریت و تقویت ایمان و تقوی در بین فرآگیران و کارکنان دانشگاه

7 ) کمک به توسعه و بهبود تولیدات داخلی در حوزه سلامت و اشاعه فرهنگ پرهیز از مصرف کورکورانه کالای خارجی و تقویت اعتماد عمومی به داروها و کالای پزشکی تولید داخل با تاسی از مفاهیم بنیادین اقتصاد مقاومتی

8 ) استفاده بهینه از منابع و تقویت فرهنگ پرهیز از اسراف

9 ) مسئولیت اجتماعی سلامت محور جامعه و آموزش عمومی در زمینه ارتقاء فرهنگ سلامت

10 ) جوانی جمعیت / توسعه و تعالی نظام سلامت / امنیت غذایی / اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی

دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب