چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی دزفول

چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول دستیابی به دانشگاهی پیشرو در نهادینه سازی چشم انداز بیست ساله نظام سلامت و پیاده ساز سیاست های کلان و اهداف راهبردی برنامه های توسعه ای کشور می باشد که تا بیست سال آینده دانشگاهی شاخص در بین دانشگاه­های هم سطح و جنوب غرب کشور در همه شاخص­های آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان باشد.

 

رسالت دانشگاه علوم پزشکی دزفول

رسالت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه در سطوح ملی و منطقه ای بویژه در شمال استان خوزستان و تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز جامعه پزشکی استان و کشور در چهار چوب سیاست های کلی نظام سلامت کشور بر اساس رعایت عدالت اجتماعی می باشد. در این مسیر استفاده از فناوری های نوین روز، سرلوحه قرار دادن الگوهای مناسب در زمینه های فرهنگی، دینی، اجتماعی و رفاه، ایجاد هماهنگی های بین بخشی، استفاده از مشارکت ها مردمی، بهره برداری مناسب از منابع (اعم از انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی)، رعایت کلیه قوانین و منشور حقوق بیماران با تکیه بر ارزش های اخلاقی، دینی، ملی و حرفه ای، بستر سازی مناسب جهت ارائه خدمات پیشگیرانه، درمانی، تشخیصی و بازتوانی در کشور، جنوب غرب کشور، استان خوزستان و شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی دزفول، رسالت این دانشگاه می باشد.

 

اهداف کیفی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

  • ارتقاء شاخص های سلامت در منطقه تحت پوشش با در نظر گرفتن مولفه های عدالت
  • افزایش جلب مشارکت های سایر دستگاه ها و نهادها و مردم با هدف مدیریت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  • افزایش تولید دانش بنیان
  • تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و دارای اخلاق حرفه ای
  • ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده با حفظ کرامت انسانی
  • ارتقاء فرهنگ ایرانی اسلامی با تعریف، طراحی و اجرای برنامه های حوزه فرهنگی به منظور احیاء و ارتقای فضایل    اخلاقی و حرفه ای با محوریت و تقویت ایمان و تقوی در بین فرآگیران و کارکنان دانشگاه
  • کمک به توسعه و بهبود تولیدات داخلی در حوزه سلامت و اشاعه فرهنگ پرهیز از مصرف کورکورانه کالای خارجی و تقویت اعتماد عمومی به داروها و کالای پزشکی تولید داخل با تاسی از مفاهیم بنیادین اقتصاد مقاومتی
  • استفاده بهینه از منابع و تقویت فرهنگ پرهیز از اسراف
  • مسئولیت اجتماعی سلامت محور جامعه و آموزش عمومی در زمینه ارتقاء فرهنگ سلامت
  • جوانی جمعیت / توسعه و تعالی نظام سلامت / امنیت غذایی / اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب